Historie Francie

Dovolená Francie

Tak jako každý národ provázejí jisté události, pak i Francie má několik zajímavých dat, která stojí za zmínku. Tyto osudové okamžiky ovlivnily vývoj Francie na celá staletí a je proto vhodné si je připomenout.

Prvním důležitým datem pro Francii byl rok 843. V tomto roce došlo k podpisu Verdunské smlouvy, která rozdělovala oblast Francké říše na tři samostatné oblasti. Tento akt měl vést k větší stabilitě ve francouzských zemí, avšak pouze vystupňoval vnitřní boje v dynastii Karlovců, která vládla těmto územím. V konečném důsledku to vedlo k oslabení pozic vůči nájezdníkům a podlehnutí jim.

Rok 987 znamenal pro Francii mnoho změn, neboť umřel poslední král z rodu Karlovců a nahradil ho Hugo Kapet. Pro francouzská území to znamenalo vládu nového rodu pro několik příštích století a nový politický směr.

Francie se ocitla ve středověku v mnoha konfliktech. Ti kdo byli jeden dej jejími spojenci, byli druhý den již nepřátelé. Země procházela mnoha válkami po celá staletí, ale doopravdy významnou událostí se stal převrat v roce 1789. Za vlády Ludvíka XIV. došlo k prohloubení katastrofální ekonomické situace Francie. Vedlo to k útoku lidu na pevnost Bastilu, svrhnutí a zajetí krále, prohlášení republiky a nástup Napoleona k moci.

Po pádu Napoleonovy říše se ve Francii dostal k moci opět lid, který byl však znovu obelstěn a v roce 1830 začal vládnout synovec Napoleona Bonaparta, Napoleon III. Vláda tohoto panovníka byla ukončená prusko-francouzskou válkou, jež Francii srazila na kolena. V roce 1870 došlo kvůli ohromné bídě v zemi ke vzpouře a byla nastolena Třetí republika.

První a druhá světová válka znamenaly pro Francii katastrofu. Obě ji vyčerpaly a ubraly na významu. Došlo ke ztrátě všech kolonií a ústupu ze světového věhlasu. Poslední kapkou, která znamenala konec aristokratické Francie, byl rok 1958. Došlo k nastolení takzvané Páté republiky, jejíž ústavní podoba zůstala do dneška.

K historii Francie patří i hazardní hry, dnes již v podobně her, jako je např. ruleta online.